Συντήρηση > RenoTurf©

renoturf-logo

renoturf general

Το πρόγραμμα RenoTurf© ανανεώνει τον χλοοτάπητα αθλητικών γηπέδων μετά το τέλος της αγωνιστικής περιόδου.

Χρόνος Εφαρμογής: από 15 Απριλίου έως 15 Αυγούστου - Διάρκεια Εφαρμογής: 30 - 45 ημέρες.

Εργασίες Προγράμματος RenoTurf©

Το πρόγραμμα RenoTurf© σχεδιασμένο ειδικά για Αθλητικούς Χλοοτάπητες, συνιστά ιδανική λύση για τη συντήρηση γηπέδων, είτε αυτή έχει να κάνει με την ανανέωση του χλοοτάπητά τους, είτε με την αντιμετώπιση της επίδρασης που έχουν σε αυτόν οι χαμηλές θερμοκρασίες. 


Ζιζανιοκτονία Επιλεκτική

Μηχάνημα εφαρμογής: παρελκόμενο ψεκαστικό. Χρήση χημικού σκευάσματος για τα διαφορετικά είδη ζιζανίων.

Αραίωμα και Απομάκρυνση

Αραίωμα και βαθιά απομάκρυνση της νεκρής φυτικής ύλης. Μηχάνημα εφαρμογής: Τop Maker ή Perruzzo. Απαραίτητο για την εύρυθμη ανάπτυξη της ρίζας και επαναφορά της ομαλότητας της επιφάνειας του γηπέδου.

Αποσυμπίεση

Μηχάνημα εφαρμογής: Verti Drain ή Aerovator ή Aerator. Βελτιώνει τις συνθήκες αερισμού του εδάφους επιτυγχάνοντας βαθιά και πυκνή ριζοβολία.

Σπορά ή Επανασπορά

Μηχάνημα εφαρμογής: Aerovator ή χειροκίνητη Classen. Χρήση κατάλληλου σπόρου για αθλητικά γήπεδα.

Αμμοδιανομή

Μηχάνημα εφαρμογής: παρελκόμενος αμμοδιανομέας. Διττή λειτουργία: προστασία του σπόρου και κάλυψη των ανωμαλιών επιφάνειας-χρήση πλυμμένης, κοσκινισμένης ποταμίσιας άμμου κοκκομετρίας 0/2.

Λίπανση

Μηχάνημα εφαρμογής: παρελκόμενος ή χειροκίνητος λιπασματοδιανομέας. Χρήση σύνθετων λιπασμάτων: Novatec – Fertisport στις απαιτούμενες ποσότητες.

 

Άρδευση

Έλεγχος και προγραμματισμός της λειτουργίας του αρδευτικού δικτύου.

Εργασίες RenoTurf©

Δείτε παρακάτω μία φωτογραφική απεικόνιση των εργασιών RenoTurf©:

01

02

03

04

 

05

06

07

08

 

09

10

11

tuv

ISO 9001:2008 • ISO 14001:2004 • OSHAS 18001:2007