Συντήρηση > SpeedyTurf©

speedyturf-logo

renoturf general

Το πρόγραμμα SpeedyTurf© 15 ημερών, ανανεώνει άμεσα και ταχύτατα τον χλοοτάπητα επαναφέροντας την ποιότητα και την πυκνότητα του, κατά το κενό της εκτός έδρας αγωνιστικής περιόδου.

Χρόνος Εφαρμογής: από 1 Σεπτεμβρίου έως 15 Νοεμβρίου - Διάρκεια Εφαρμογής: 15 ημέρες.

Εργασίες Προγράμματος SpeedyTurf©

Χάρη στο πρόγραμμα SpeedyTurf© 15 ημερών, ο χλοοτάπητας επανακάμπτει από την καταπόνηση των υψηλών θερμοκρασιών του καλοκαιριού. 


Αραίωμα

Βαθειά απομάκρυνση νεκρής φυτικής ύλης. Μηχάνημα εφαρμογής: Τop Maker ή Perruzzo. Απαραίτητο για την εύρυθμη ανάπτυξη της ρίζας και επαναφορά της ομαλότητας της επιφάνειας του γηπέδου.

Αποσυμπίεση με Επισπορά

Μηχάνημα εφαρμογής: Aerovator. Ταυτόχρονη διαδικασία δονητικής αποσυμπίεσης και επισποράς.

Επανασπορά

Μηχάνημα εφαρμογής: χειροκίνητος σπορέας Classen. Διάνοιξη αυλακιών και ταυτόχρονη τοποθέτηση σπόρου εντός.

 

Λίπανση

Μηχάνημα εφαρμογής: παρελκόμενος ή χειροκίνητος λιπασματοδιανομέας. Χρήση σύνθετων λιπασμάτων: Novatec – Fertisport στις απαιτούμενες ποσότητες.

Άρδευση

Έλεγχος και προγραμματισμός της λειτουργίας του αρδευτικού δικτύου.

Εργασίες SpeedyTurf©

Δείτε παρακάτω μία φωτογραφική απεικόνιση των εργασιών SpeedyTurf©:

01

02

03

04

 

05

06

07

08

 

09

10

tuv

ISO 9001:2008 • ISO 14001:2004 • OSHAS 18001:2007