Συντήρηση > SyntheticTurf©

syntheticturf2-logo

syntheticturf general

Το πρόγραμμα συντήρησης SyntheticTurf© αφορά εξειδικευμένες εργασίες για την επαναφορά και την βελτίωση του συνθετικού τάπητα.

Χρόνος Εφαρμογής: όλο τον χρόνο - Διάρκεια Εφαρμογής: 2-4 ημέρες.

Εργασίες Προγράμματος SyntheticTurf©

Αποσυμπίεση

Μηχάνημα εφαρμογής: Verti - Groom. Αποσυμπίεση του σκληρού υποστρώματος με τα ελαστικά σιδερένια ελατήρια και ταυτόχρονη ανύψωση της ίνας με βούρτσα.

Βαθύς Καθαρισμός

Μηχάνημα εφαρμογής: Verti Top Vac. Συλλογή και φιλτράρισμα των επιφανειακών ιζημάτων δια μέσου του κινούμενου φίλτρου. Διασπορά του καθορισμένου υλικού και ενσωμάτωση μέσω της βούρτσας του μηχανήματος.

Ενσωμάτωση Καουτσούκ

Μηχάνημα εφαρμογής: ειδικό μηχάνημα διανομής. Επιτυνχάνεται ομοιομορφία στην πλήρωση του πέλους του τάπητα προκειμένου να διατηρηθεί σε κατακόρυφη θέση.

 

Εργασίες SyntheticTurf©

Δείτε παρακάτω μία φωτογραφική απεικόνιση των εργασιών SyntheticTurf©:

01

02

03

04

 

05

tuv

ISO 9001:2008 • ISO 14001:2004 • OSHAS 18001:2007