Ανακατασκευή > DrainGazon©

draingazon-logo

draingazon general

Πρωτοποριακή μέθοδος εγκατάστασης αποστράγγισης ΧΩΡΙΣ την απομάκρυνση του υφιστάμενου χλοοτάπητα.

Οι εργασίες του DrainGazon© εκτελούνται σε αθλητικά γήπεδα σύμφωνα με τη μέθοδο του DrainLaser©, με την τοποθέτηση ή μη, του διάτρητου σωλήνα Φ50, ανάλογα με τις υπάρχουσες κλίσεις και τη σύσταση του εδάφους.

drga method

Εφαρμογές

Σε αθλητικά γήπεδα και προπονητικά κέντρα με φυσικό χλοοτάπητα όπου υπάρχει σημαντικό πρόβλημα αποστράγγισης και υπάρχει ήδη εγκατεστημένος χλοοτάπητας.

Δυνατότητα εφαρμογής της μεθόδου και κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος με παράδοση προς χρήση εντός 15 ημερών.
 

Πλεονεκτήματα Μεθόδου

Η μέθοδος DrainGazon© έχει τα ίδια πλεονεκτήματα με τη μέθοδο DrainLaser© με επιπρόσθετο πλεονέκτημα, αυτό της δυνατότητας της εφαρμογής της μεθόδου κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος, με παράδοση προς χρήση εντός 15 ημερών.

 • Παράδειγμα, η εφαρμογή της μεθόδου στο Γήπεδο Ζωσιμάδων, στα Γιάννενα, κατά τη διάρκεια της Super League 2013-14, με έναρξη εργασιών στις 2/10/2013 και διεξαγωγή αγώνα στις 21/10/2013.
 • Με τη μέθοδο DrainGazon© μείωνεται κατά 70% το κόστος κατασκευής.

  Στάδια Κατασκευής Γηπέδου με τη Μέθοδο DrainGazon©

  Στάδιο 1ο

  drga stage1

  Εγκατάσταση αποστραγγιστικού συστήματος ΧΩΡΙΣ την αφαίρεση του χλοοτάπητα.

  Στάδιο 2ο

  drga stage2

  Επικάλυψη αποστραγγιστικών τάφρων με άμμο.

  Στάδιο 3ο

  drga stage3

  Σπορά αποστραγγιστικών τάφρων με ποικιλία σπόρου γρήγορης ανάπτυξης.

  Στάδιο 4ο

  drga stage4

  Συμπίεση αποστραγγιστικών τάφρων.

  Στάδιο 5ο

  drga stage5

  Επικάλυψη αποστραγγιστικών τάφρων για επιτυχή βλάστηση του σπόρου.

  Στάδιο 6ο

  drga stage6

  Εφαρμογή λιπάσματος.

  Στάδιο 7ο

  drga stage7

  Αφαίρεση αντιπαγετικού υλικού μετά το πέρας 8 ημερών.

  tuv

  ISO 9001:2008 • ISO 14001:2004 • OSHAS 18001:2007