Ανακατασκευή > DrainLaser©

drainlaser-logo

drainlaser general

Μοναδική κατασκευή αποστράγγισης αθλητικών γηπέδων, φυσικού & συνθετικού τάπητα.

Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που κατέχει το DrainLaser©, μας επιτρέπει να  διαμορφώνουμε επιφάνειες αγωνιστικού χλοοτάπητα, με εξαιρετικά σημαντική αποστραγγιστική ικανότητα. Αυτού του είδους η αποστράγγιση, παρέχει άμεση και ταχεία απομάκρυνση του νερού, από την επιφάνεια του γηπέδου, μέσω σωλήνων απορροής Φ50 που βρίσκονται σε τάφρους.

 • drla1
 • drla2
 • drla3
 • drla4
 • drla5
 • drla6
 • drla7
 • drla8
 • drla9

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

Κατασκευή ή ανακατασκευή  του αποστραγγιστικού δικτύου για αγωνιστικές επιφάνειες (με φυσικό χλοοτάπητα, συνθετικό χλοοτάπητα, σταθεροποίηση εδαφών), κατάλληλο για γήπεδα ποδοσφαίρου, golf, πίστες και χλοοτάπητα σε χώρους πρασίνου.


 

Πλεονεκτήματα Μεθόδου

Η μέθοδος αποστράγγισης DrainLaser© έχει τις εξής θετικές επιπτώσεις από την εφαρμογή της, γενικά, αλλά και ειδικότερα στην Ελλάδα:

drla advantage

 • Αυξάνεται το βάθος και η πυκνότητα της ριζοβολίας του χλοοτάπητα, κατά συνέπεια, αυξάνεται και η αντοχή στη χρήση.
 • Αυξάνεται κατά 70-90% η ταχύτητα απορροής των όμβριων υδάτων από την επιφάνεια του αγωνιστικού χώρου, με αποτέλεσμα να μην κατακρατείται το βρόχινο νερό -σε οποιοδήποτε ύψος βροχόπτωσης- και η αγωνιστική επιφάνεια να παραμένει στεγνή και ιδανική για τη διεξαγωγή των αγώνων.
 • Το χορτάρι αναπτύσσεται σε ιδανικές, μη αναερόβιες συνθήκες λόγω της άμεσης απορροής του νερού.
 • Μηδενισμός κινδύνου καταστροφής αγωνιστικού χώρου λόγω των έντονων βροχοπτώσεων κατά τη χρήση.
 • Μπορούν να γίνουν εργασίες συντήρησης οποιαδήποτε στιγμή.

 •  

  Άμεση Απόσβεση Επένδυσης

  Οι θετικές συνέπειες από την εφαρμογή της μεθόδου DrainLaser© δεν είναι μόνο πρακτικές αλλά και οικονομικές:

  drla outcome

 • Λόγω της μη κατακράτησης νερού δεν δημιουργούνται λακκούβες στον αγωνιστικό χώρο και δεν υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού των ποδοσφαιριστών.
 • Αύξηση εσόδων από εισιτήρια και χορηγούς λόγω των ιδανικών αγωνιστικών γηπέδων που προσφέρουν θετικά και στο τηλεοπτικό θέαμα.
 • Και το σημαντικότερο:

  Με τη μέθοδο DrainLaser© μειώνεται κατά 50% το κόστος για την ανακατασκευή ενός γηπέδου με χλοοτάπητα.

  Στάδια Κατασκευής Γηπέδου με τη Μέθοδο DrainLaser©

  Στάδιο 1ο

  drla topmaker

  Αφαίρεση παλαιού χλοοτάπητα - Μηχάνημα εφαρμογής: Top Maker.

  Στάδιο 2ο

  drla ground

  Αφαίρεση εδαφικού υποστρώματος.

  Στάδιο 3ο

  drla rotadairon

  Αναμόχλευση εδάφους - Μηχάνημα εφαρμογής: Rotadairon.

  Στάδιο 4ο

  drla laser

  Διαμόρφωση κλίσεων με Grader και Laser.

   

  Στάδιο 5ο

  drla water

  Εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου.

  Στάδιο 6ο

  drla apostra

  Εγκατάσταση αποστράγγισης με την μέθοδο DrainLaser©.

  Στάδιο 7ο

  drla gap

  7α. Διάνοιξη κεντρικής αποστραγγιστικής τάφρου.
  7β. Σύνδεση σωληνώσεων Φ50 με κεντρικό συλλέκτη Φ160.
  7γ. Πλήρωση κεντρικού συλλέκτη με αδρανή υλικά.

  Στάδιο 8ο

  drla diastrosi

  8α. Επικάλυψη αποστραγγιστικών τάφρων με άμμο.
  8β. Συμπλήρωση με άμμο.
  8γ. Τελική διάστρωση επιφάνειας.

   

  Στάδιο 9ο

  drla plegma

  Πέρασμα με ειδικό πλέγμα για διόρθωση τοπικών σημείων.

  Στάδιο 10ο

  drla grass

  Εγκατάσταση έτοιμου χλοοτάπητα με: • Big Slab • Big Roll • Κανονικά ρολά •

  Στάδιο 11ο

  drla spora

  Εφαρμογή σποράς.

  Τελική Μορφή Γηπέδου

  drla field

  Έτοιμο για χρήση. Γήπεδο Βέροιας.

   

  Υλικά Κατασκευής DrainLaser©

  Τα υλικά που χρησιμοποιούμε για τη κατασκευή αποστραγγιστικού δικτύου με την μέθοδο DrainLaser©:

  drla sand

  Πλυμένη κοσκινισμένη ποταμίσια άμμος.

  drla rocks

  Πλυμένο χαλίκι (ρυζάκι) 3-7 cm.

  drla tubes

  Διάτρητος σωλήνας Φ50.

  drla collector

  Κεντρικός διάτρητος συλλέκτης Φ160.