Μηχανολογικός Εξοπλισμός

Drain Laser

11s

Διάνοιξη λάκκων και αυτόματη τοποθέτηση αποστραγγιστικών σωληνώσεων καθώς και τελική επικάλυψη αυτού με αδρανή υλικά.

Τop Maker

17s

Ομοιόμορφη αφαίρεση χλοοτάπητα.

Μηχάνημα Grader

02s

Διάστρωση και διαμόρφωση κλίσεων με grader που φέρει laser.

Μηχάνημα Grader

12s

Διάστρωση και διαμόρφωση κλίσεων με grader που φέρει laser.

Καδένα

06s

Διάνοιξη τάφρων για την εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου.

Ripper

15s

Υπεδάφιος αερισμός σε μεγάλο βάθος.

Verti Drain

19s

Διάστρωση και διαμόρφωση κλίσεων με grader που φέρει laser.

Αμμοδιανομή

01s

Ομοιόμορφη διάστρωση πλυμένης ποταμίσιας άμμου για την ομαλοποίηση της επιφάνειας καθώς και την επικάλυψη του σπόρου μετά από επισπορά.

Aμμοδιανομή

07s

Ομοιόμορφη διάστρωση πλυμένης ποταμίσιας άμμου για την ομαλοποίηση της επιφάνειας καθώς και την επικάλυψη του σπόρου μετά από επισπορά.

Aerovator

09s

MΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΠΟΡΕΑ: διάνοιξη οπών, ρυθμιζόμενου βάθους και εναποθέτηση σπόρου.

Επισπορέας

16s

Θρυμματισμός - εξομάλυνση επιφάνειας και εναποθέτηση σπόρου.

Aerator

10s

Αερισμός με διάνοιξη σχισμών.

Αραίωμα

03s

Βαθειά απομάκρυνση νεκρής φυτικής ύλης.

Αραίωμα

14s

Βαθειά απομάκρυνση νεκρής φυτικής ύλης.

Ψεκασμός

04s

Ψεκασμός για την καταπολέμηση ασθενειών ή υδρολίπανση για την εφαρμογή λιπασμάτων.

Λιπασματοδιανομέας

08s

Ομοιόμορφη κατανομή λιπάσματος.

Κυλίνδρισμα

05s

Κυλίνδρισμα.

Verti Groom - Verti Top Vac

20s

Αφορά συνθετικούς χλοοτάπητες: Kαθαρισμός και φιλτράρισμα καουτσούκ. Oμοιόμορφη διάστρωση καουτσούκ. Aνύψωση της ίνας με βούρτσα.

Verti Groom - Verti Top Vac

21s

Αφορά συνθετικούς χλοοτάπητες: Kαθαρισμός και φιλτράρισμα καουτσούκ. Oμοιόμορφη διάστρωση καουτσούκ. Aνύψωση της ίνας με βούρτσα.

Καλαθοφόρο Όχημα

27s

>

26s

Διαθέτουμε ακόμη:

Η εταιρεία Gennatos Turf διαθέτει:

• 5 φορτηγά οχήματα.

• 3 φορτηγά ΙΧ για μεταφορά επιβατικού κοινού και μικρών μηχανημάτων.

• 2 βυτιοφόρα οχήματα και 1 φορτηγό αρπάγη.

• 3 καλαθοφόρα οχήματα με ύψος ανύψωσης στα 25 μέτρα.

• Mεγάλη ποικιλία από χλοοκοπτικές μηχανές κυλινδρικού τύπου και περιστροφικού τύπου.

Εξοπλισμός

22s

>

23s

>

24s

>

25s