Έργα Πρασίνου

Εγκατάσταση Χλοοτάπητα

Εικόνες από εργασίες εγκατάστασης χλοοτάπητα στο πάρκο της Πανεπιστημιούπολης.

xlo1s

xlo2s

xlo3s

xlo4s

xlo5s

xlo6s

xlo7s


Εκρίζωση Δένδρων

Εικόνες από τις εργασίες εκρίζωσης δένδρων.

ekr1s

ekr2s

ekr3s


Κλάδεμα Δένδρων

Εικόνες από εργασίες κλαδέματος υψηλών δένδρων.

kla1s

kla2s

kla3s

kla4s 

kla5s

kla6s

kla7s 


Φυτοπροστασία

Εικόνες από εργασίες φυτοπροστασίας φοινικοειδών.

pro1s

pro2s

pro3s

pro4s

pro5s

pro6s

pro7s


Ανάπλαση Τοπίου

Εικόνες από εργασίες στη πλατεία Δράμας του Αγίου Δημητρίου. Κατασκευή Κιόσκι - Σκακιέρα.

kio3s

kio2s

kio1s


Συντήρηση Πρασίνου

Εικόνες από εργασίες συντήρησης χώρων πρασίνου.

syn1s

syn2s

syn3s

syn4s 

syn5s


Ψεκασμοί

Εικόνες από εργασίες ψεκασμών.

pse1s

pse2s

pse3s

pse4s

pse5s

pse6s

pse7s