Εικόνες από Εργασίες μας

DrainGazon©

Παρακάτω μπορείτε να δείτε εικόνες από εργασίες μας που έχουν εκτελεστεί με τη μέθοδο DrainGazon©.


Γήπεδο Ιωαννίνων

Εικόνες από τις εργασίες που έγιναν στα Γιάννενα, στο στάδιο «Ζωσιμάδες».

gia1s

gia2s

gia3s

gia4s

gia5s

gia6s