Τεχνική με Ρολό Συνθετικού Χλοοτάπητα

Ο υβριδικός χλοοτάπητας με ρολό συνθετικού χλοοτάπητα συνδυάζει τα θετικά χαρακτηριστικά
του φυσικού χλοοτάπητα με την αντοχή των τεχνιτών ινών χλοοτάπητα σε ενα ολοκληρωμένο σύστημα

Τεχνικά χαρακτηριστικά

• Μεγάλη Ικανότητα ανάκαμψης του χλοοτάπητα

• Εξαιρετικά σταθερό υπόστρωμα

• Ιδανικός χλοοτάπητας ακόμη και στα σημεία με την μεγαλύτερη καταπόνηση (πχ. τέρματα)

• Μείωση του στρεσαρίσματος του χλοοτάπητα

• Μεγαλύτερη αύξηση της χρήσης εως 1000 ώρες

• Φιλικό στο περιβάλλον καθώς 90% του αγωνιστικού χώρου αποτελείται απο φυσικό χλοοτάπητα

Texniki rolo 3

Έργο με ρολό συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο βουλιαγμένης

rolo

Rolo site

Στάδια κατασκευής γηπέδου

1. Γενική προετοιμασία υπεδάφους 

2. Προετοιμασία αποστραγγιστικού συστήματος

3. Προετοιμασία υποστρώματος ανάπτηξης ριζικού συστήματος

4. Τοποθέτηση  του ειδικού συνθετικού χλοοτάπητα κατα τη φορά του παιχνιδιού

5. Συμπλήρωση με μειγμα ώστε το 85% της συνθετικης ίνας να παραμείνει εκτός επιφάνειας σε όρθια θέση

6. Σπορά χλοοτάπητα

Texniki rolo 2